Zes tips voor een goede embouchure!/Six embouchure checks!

4 september 2013

Check hier de online cursus Jouw ultieme sound

Een goede embouchure is belangrijk om een mooie en ontspannen klank te krijgen. Hierbij zes tips voor een goede mondstand bij het saxofoonspelen:

 1. De tanden staan stevig op het mondstuk, ongeveer 1 cm van de rand.
 2. Het mondstuk drukt naar boven tegen de boventanden aan, dit is een steunpunt en je kunt het voelen door je linkerduim iets naar voren te duwen tegen je duimsteun.
 3. De onderkaak is ontspannen en recht boven de bovenkaak, niet naar voren of achteren.
 4. Je onderlip is zo los mogelijk, voel het rietje trillen aan je onderlip
 5. Je onderlip krult een klein beetje over je ondertanden heen.
 6. De wangen zijn niet bol en je mondhoeken zijn naar voren

Een docent kan je helpen bij het aanleren van een goede embouchure. Goed aanleren is makkelijker dan afleren!

Drie aandachtspunten:

 1. Er zijn meerdere mogelijkheden qua embouchure afhankelijk van de sound die je wilt hebben en bij jou past.
 2. Richt je op het vinden van de juiste balans tussen spanning en ontspanning en verkramp niet.
 3. Een goede ademhaling en houding zijn nodig om je embouchure ontspannen te krijgen.

Six embouchure checks

The right embouchure: how do you do it? Don’t let yourself be confused by all the different stories. Keep three things in mind en get the basics right.

Three things to keep in mind:

 1. There are several possibilities for a good embouchure depending on which sound you want to have en fits you
 2. Focus on finding the right balance between tension and relaxation. In my next blog I give exercises that help you get a flexible embouchure.
 3. Good breathing and a right posture are neccesary to get a good embouchure!

Embouchure basics:

 1. The teeth are firmly on the mouthpiece approximately 1 cm from the edge
 2. The mouthpiece does not slide into the mouth (as if there were a clamp between your teeth and your left thumb pushes you forward slightly)
 3. Keep your lower lip as loose as possible, feel the reed vibrate in your lip
 4. Curl the inside of your lips somewhat over your lower teeth
 5. No chubby cheeks and the mouth corners are forward
 6. The jaw must be relaxed, do not drop or pull back the jaw for the lower notes, nor bite for the high notes

A teacher can help you establish your embouchure. It’s easier to learn it right from the start!

 

Please follow and like us:
Floor Wittink

About the Author

Floor Wittink

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial