Zes tips voor een productieve oefensessie/ Six tips to practice music

4 september 2013

Als je een muzikant een stuk hoort uitvoeren lijkt het wel alsof diegene dit altijd al heeft gekund en nooit heeft zitten zwoegen op de noten. Alsof een geheimzinnige gave voor muziek ervoor gezorgd heeft dat de noten het instrument uit kunnen stromen.

(english version below)

Echter, de werkelijkheid is anders. Elk nieuw muziekstuk moet ingestudeerd worden, ook door de professionele muzikant. Je moet het stuk leren kennen, de betekenis achter de noten gaan begrijpen en je moet het stuk technische instuderen. Alle grepen, ademhalingen, kleurtjes, versieringen en samenspel moeten gememoriseerd. Hoe groter je muzikaliteit en je ervaring hoe sneller het gaat, dat gelukkig wel.
Het publiek ziet je niet studeren, dat ziet alleen het resultaat. Je gaat dus al gauw denken bij een mooie uitvoering dat iemand heel ‘goed is’ en bij een minder goed resultaat het omgekeerde. Dat iemand wel of niet op de goeie manier de muziek heeft ingestudeerd is een wat minder automatische gedachte. Toch maakt het instuderen alle verschil.

Hierbij zes tips die je verder kunnen helpen!

 1. Oefen op een vast tijdstip
  Als het een paar maanden volhoudt op vaste tijden te oefenen dan slijt de gewoonte om dat te doen in. De gewoonte helpt je herinneren en maakt dat je niet uitstelt.
 2. Combineer in je saxofoonsessie altijd lekker spelen en oefenen
  ‘Je wordt wat je oefent’ is een gevleugelde uitspraak en het maken van mooie muziek is het allerbelangrijkste. Als je alleen maar oefeningen doet, train je jezelf niet in het maken van mooie muziek. Bovendien is het voor de meeste mensen ook niet zo aanlokkelijk om te gaan spelen met uitsluitend oefeningen of nieuwe stukken in het vooruitzicht.
 3. Maak een indeling van je sessie.
  a.Begin bijvoorbeeld met vijf minuten spelen van lange noten, een toonladder of improvisatie. Kortom, iets wat je uit je hoofd speelt en waardoor je even voelt hoe je beweegt, hoe je staat, hoe het rietje speelt enzovoorts.
  b.Speel dan iets wat je leuk vindt en goed kunt.
  c. oefen daarna een nieuw stuk
  d.Speel iets wat al aardig goed gaat en kies waar je deze keer op focust (zie tip 5).
  e.Eindig weer met iets leuks en bekends of met een improvisatie.
 4. Oefen creatief
  Herhaal nooit meer dan drie keer iets op dezelfde manier maar wissel af in tempo, articulatie, dynamiek, kleur, timing en wat je allemaal nog meer kunt verzinnen. Op die manier leer je de muziek echt goed kennen én je techniek is er ook bij gebaat. Maar vooral je wordt creatiever in hoe je muziek maakt. In het begin is het even wennen, maar na verloop van tijd zul je steeds meer ideeën en plezier krijgen bij het oefenen!
 5. Herhaal en verdiep
  Herhaal veel en bepaal steeds een nieuwe focus als je iets gaat herhalen. Let bijvoorbeeld eens op je timing bij het doorspelen van een bepaald stuk. Je hoeft er niet speciaal iets aan te dóen maar je let er gewoon op. Ongetwijfeld zul je nieuwe dingen opmerken.
 6. Gebruik het spelen voor je bewustwording.
  Maak het spelen tot iets wat je bewust maakt van jouw creativiteit, jouw manier van leren en van alle mentale bezwaren waar je tegenaan loopt (zoals je mind die zegt dat je het maar moeilijk vindt allemaal). Op die manier oefen je iets wat je in de rest van je leven ook kunt gebruiken. Spelen is geen ‘extra’ activiteit meer die tijd kost, maar is een onderdeel van je leven en ontwikkeling. En bovendien een hele leuke.

Meer informatie vind je in het e-boek Spelen vanuit je hart:

English:

One of the most important things in learning how to play an instrument and making music with it, is practising the right way. When starting to play, your motivation to practise is very high but a year later the ‘I don’t have enough time’ problem comes up. Below a few tips that can help you!

 1. Practice everyday at a fixed time en keep it up for at least a few months to make it into a habit. Use the power of a habit to remind you of playing and not postpone it.
 2. Always make your practise a combination of both having fun in playing music that you are familiar with (or improvising) and practising new stuff. You become what you practise and making great music is the most important thing. If you only do exercises and don’t apply them into music they have no meaning!
  ……In addition it is more stimulating for most people to pick up your horn in order to make music than to do just exercises or practising a new piece.
 3. Make a plan before you start playing
  An example:
  a. Start with 5 minutes of playing long notes/scales or something that can make you aware of your attitude/breathing/reed etc etc.
  b. Then play something you are good at and really like
  c. Practice something new
  d. Play something that is going quite ok already and choose a focus (tip 5)
  e. End with a favourite piece or improvise.
 4. Practice creatively:
  Never repeat something more than three times in the same manner but vary in tempo, articulation, dynamics, colour, timing and other things that you can think of. In that way you get really familiar with the music and you learn how to play it really well. But the most important thing is that you learn how to make music in a creative way.
 5. (Don’t just) repeatrepeatrepeat
  Repeat a lot ánd choose everytime a new focus. For example pay attention to timing when playing a song you are familiar with. You don’t have to dó something, just pay attention. Without a doubt you will get aware of new things.
 6. Train your awareness through saxophoneplaying.
  Make saxophoneplaying into something that makes you aware of your creativity, your way of learning and all the mental issues you come across (f.e.like your mind saying that you can’t do it). In that way you practise something with the saxophone that you can use in the rest of your life. It’s not something additional anymore that takes time, but a, very pleasant, part of your life and development!
Please follow and like us:
Floor Wittink

About the Author

Floor Wittink

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial