Acht tips voor een goede houding bij het saxofoonspelen/8 tips for a good posture while playing the saxophone

4 september 2013

Wat is nu het geheim van een goede houding bij het saxofoonspelen en waarom is het belangrijk? Je houding straalt uit hoe je je voelt en dat is handig om te beseffen als je voor publiek speelt. Maar ook je ademhaling en de rest van je techniek is gebaat bij een goede houding. Lees daarom de volgende tips!

(For english version scroll down)

 1. Sta rechtop op beide benen alsof je door een touwtje aan je kruin omhoog getrokken wordt.
 2. Zet je voeten schouderbreed en evenwijdig van elkaar.
 3. De schouders, armen, vingers en keel zijn ontspannen: de spanning die je moet maken om de lucht in je sax te blazen komt vanuit de romp.
 4. De polsen zijn recht. Tip: kijk tijdens het spelen in de spiegel wat er gebeurt met de polsen.
 5. Als je je saxofoon los laat hangen komt het mondstuk ter hoogte van je mond en niet lager. Tip: ga rechtop staan en pas de saxofoon aan jouw houding aan in plaats van andersom.De handen:
 6. De vingers zijn ontspannen en ietwat gebogen zoals bij de natuurlijke positie.
 7. Druk met een duidelijke beweging de kleppen in, maar beweeg niet te ver van de kleppen af. Je vingers zakken niet door maar blijven ietwat gebogen bij het indrukken.
 8. De duimen moeten blijven staan: de octaafklep wordt ingedrukt door je duim licht te kantelen.

8 tips for good posture while playing the saxophone!

How do you achieve a good posture and why is it so important? Your posture tells something about how you are feeling and it is good to be aware of this when you are playing in front of an audience. Also your breathing and technique depend on good posture. So, read the following tips!

 1. Stand upright, with your weight evenly distributed on both legs, as if a rope were pulling you up from the crown of your head.
 2. Stand with your feet shoulder width apart.
 3. Shoulders, arms, fingers and throat should be relaxed; the tension you need to produce the air to blow into your horn comes from your torso.
 4. If you let your sax hang loose the mouthpiece should come to the height of your mouth and not lower. Tip: stand upright and then adjust your saxophone, instead of the other way around.
 5. Keep your wrists straight. Tip: have a look in the mirror while playing and check your wrists.The hands:
 6. The fingers should be relaxed and slightly bent as in natural position.
 7. Press the keys with a definitive movement, but do not move your fingers too far away from the keys. Your fingers should stay bent while pressing the keys.
 8. The thumbs should remain still, the octave key is pressed by your thumb tilting your thumb slightly.
Please follow and like us:
Floor Wittink

About the Author

Floor Wittink

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial